اینوکاپ 2019

سومین دوره جشنواره نوآوری و کسب و کار خواجه‌ نصیر (innocup 2019)

سومین دوره جشنواره نوآوری و کسب و کار خواجه‌ نصیر (innocup 2019) با مشارکت هولدینگ معظم مپنا و دیگر حامیان فضای استارت‌آپی کشور راه اندازی شده است. این جشنواره در بازه زمانی 3 ماهه از 15 آذرماه شروع شده و تا 15 اسفندماه با برنامه‌های زیر برگزار می‌شود:
مسابقه نوآوری و کسب و کار، آموزش و توانمندی‌سازی، سرمایه‌گذاری و شبکه‌سازی
شماره تماس: 84064411-021
مهلت ارسال آثار برای شرکت در اینوکاپ 2019: یک‌شنبه 30 دی‌‌‌ماه 97