سامانه جریان اقتصادی نوین (جان)

ثبت‌نام واحدهای فناور و شرکت‌ها در سامانه جریان اقتصادی نوین (جان)

سامانه جریان اقتصادی نوین(جان) از سامانه‌ های مهم و کلیدی وزارت عتف است که تمامی واحدهای فناور، شرکت‌های دانش‌بنیان، نوپا و نوآور، محصولات خود را در این سامانه ثبت می‌کنند و با اتصال به سامانه های توانیران و ستادیران وزارت صنعت، معدن و تجارت، ضمن جلوگیری از تخصیص ارز دولتی برای واردات محصولات مشابه داده، باعث رونق تولید محصولات داخلی و حمایت از فناوری های داخلی شده و از خروج ارز ممانعت خواهد کرد.
لذا تمامی واحدهای فناور و شرکت‌ها تا تاریخ 1402/10/21، اطلاعات شرکت و محصولات خود را در سامانه جریان اقتصادی نوین(جان) ثبت نمایند و هم‌چنین کاتالوگ معرفی و راهنمای ثبت اطلاعات، به پیوست ارسال می‌شود.
برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با کارشناس سامانه جان سرکار خانم نگارش با داخلی 2073 تماس حاصل فرمایید.