برگزاری آزمون مدیریت استعداد پرسنل پارک

برگزاری آزمون مدیریت استعداد پرسنل پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس

معاون برنامه‌ریزی و توسعه پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس از اجرای طرح مدیریت استعداد و تأمین مدیر در حوزه ستادی پارک باهدف اصل شایسته‌گزینی و حرفه‌ای‌گری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس، محمدصادق سبط الشیخ انصاری اظهار داشت: باتوجه به ایجاد زمینه استقرار اصل شایسته‌گزینی و حرفه‌ای‌گری، ایجاد فرصت برابر، افزایش انگیزه کارکنان و رضایت شغلی طرح مدیریت استعداد و تأمین مدیر در آذرماه جاری آغاز و در چهارشنبه 3 دی سال جاری آزمون کتبی آن با حضور نمایندگان مشاور طرح در محل پارک برگزار شد.

وی افزود: تعداد 22 نفر از همکاران پارک برای ارزیابی و سنجش به مشاور طرح مذکور معرفی و پس از بررسی‌های لازم، این افراد وارد فرایندهای مرتبط و نهایتاً انجام آزمون کتبی شدند.

معاون پارک ابراز داشت: این آزمون با رعایت تمام پروتکل‌های بهداشتی و رعایت فاصله اجتماعی با حضور نمایندگان مشاور طرح مدیریت استعداد و تأمین مدیر در ساختمان گردآفرید و در دو قسمت مجزا به‌صورت هم‌زمان برگزار شد.

وی با اشاره اهمیت اصل شایسته‌گزینی و حرفه‌ای‌گری ادامه داد آزمون کتبی طرح شامل سنجش مهارت‌های مدیریتی، توانمندی تحلیل و حل مسئله و توان ذهنی تحت استرس بود.

سبط الشیخ انصاری تصریح کرد: خروجی این طرح، ارزیابی کلی توان کارشناسی و حل مسئله فرد، ارزیابی کلی توان مدیریت و رهبری فرد، مدیریت کارکنان، مدیریت سازمان، ابعاد مختلف سبک‌رفتاری فرد و توصیه‌های متناسب با سبک‌رفتاری، ابعاد مختلف ویژگی‌های شخصیتی فرد، توانمندی ذاتی یا استعداد برتر فرد را در اختیار پارک قرار خواهد داد.

ساعت 10:00 – 99/10/07