برگزاری وبینار معرفی کمک‌هزینه تحقیق و توسعه

برگزاری وبینار معرفی کمک‌هزینه تحقیق و توسعه

مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه خلیج‌فارس با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی، مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه شیراز، بنیاد نخبگان بوشهر و صندوق پژوهش و فناوری استان بوشهر وبینار معرفی کمک‌هزینه تحقیق و توسعه را برگزار می‌کند.

حضور تمامی علاقه‌مندان مباحث کارآفرینی در این جلسه آزاد و از طریق درگاه وبینار در لینک پیوست است.

محورها

  • معرفی خدمت جدید گرنت صندوق نوآوری و شکوفایی
  • فرایند ثبت درخواست در سامانه غزال

سخنران‌ها

  • سید محمد موسوی، مشاور رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی
  • هدی مراغه‌ای، کارشناس توسعه اکوسیستم صندوق نوآوری و شکوفایی

زمان برگزاری: ساعت 15 تا 16:30 – چهارشنبه 10 دی 99
محل برگزاری: وبینار- غیرحضوری