نشست «انتقال تجارب کارآفرینی»

برگزاری نشست «انتقال تجارب کارآفرینی»

سیزدهمین جلسه دوره مدرسه کارآفرینی مدرس در ترم جاری، با موضوع «انتقال تجارب کارآفرینی» روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ از ساعت ۱۴ در دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها برگزار شد.
آقای دکتر احمد طاهرخانی دارای مدرک دکتری مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت و بنیان‌گذار استارت آپ هومکا (انجام انواع آزمایش های تشخیصی در منزل و محل کار) میهمان این نشست، بودند.
این نشست با الگوی استارت آپ گرایند (Startup Grind) و در ۴ بخش برگزار شد.در بخش اول، کارآفرین به معرفی خود و ارائه قصه کسب و کارش پرداخت. در بخش دوم، مهارت‌های عمومی و سبک زندگی کارآفرینان مورد بررسی قرار گرفت.
بخش سوم این نشست، به پرسش و پاسخ اختصاص داشت و در بخش چهارم، و آخرین بخش پنج تیم، به پرسش و پاسخ در مورد کسب‌و کار خود پرداختند.