برگزاری دورهمی مدیران واحدهای فناور عضو پارک مدرس

دورهمی مدیران واحدهای فناور عضو پارک مدرس، به میزبانی هولدینگ همراه پرداز زرین روز چهارشنبه 1 آذر ماه در ساختمان رویش پردیس پژوهش برگزار شد.در این جلسه شرکت‌ها با حوزه فعالیت و توانمندی‌های یکدیگر آشنا شدند. در این جلسه آقای دکتر رضا رجایی مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری مدرس، تسهیلات و خدمات جدید ویژه شرکتهای پارک مدرس را معرفی کردند