فراخوان کارآموزی مجمع شهرداران آسیایی

فراخوان کارآموزی مجمع شهرداران آسیایی

مجمع شهرداران آسیایی یک نهاد و شبکه همکاری منطقه‌ای بین‌المللی میان شهرداران و مقامات شهرهای آسیایی است که با هدف فراهم ساختن زمینه تبادل اطلاعات، دانش فنی و تجارب مدیریت شهری و توسعه مناسبات و همکاری‌های فنی و تخصصی میان آنان و نیز ارتقای همگرایی و انسجام میان کشورها، شهرها، شهرداران و شهروندان آسیایی، در تهران پایه‌گذاری و شهر تهران به عنوان مقر دائمی دبیرخانه این سازمان انتخاب شده است.
دبیرخانه دائمی این نهاد به‌منظور به‌روزرسانی ارتباطات بین‌المللی، جمع‌آوری و به اشتراک‌گذاری تجارب و دستاوردهای شهرهای آسیایی، توسعه مشارکت همگانی از طریق ایجاد تعامل سازنده با جامعه علمی و دانشگاهی، ایجاد فرصت‌های مناسب یادگیری و ارتقا مهارت‌ها و توانمندی‌های دانشجویان و دانش‌آموختگان جوان برای فعالیت در عرصه‌های بین‌المللی، اقدام به جذب کارآموز و داوطلب می‌کند.

برای آگاهی از شرایط همکاری به فایل شرایط همکاری مراجعه کنید.
شماره تماس: 22708842
فکس: 22708839

پست الکترونیکی: Tehran.amf{at}gmail{dot}com و secretariat{at}asianmayors{dot}org