همایش ملی کوهزاد البرز و دریای خزر

نخستین همایش ملی دوسالانه زمین‌شناسی کوهزاد البرز و دریای خزر

دانشگاه گلستان در نظر دارد «نخستین همایش ملی دوسالانه زمین‌شناسی کوهزاد البرز و دریای خزر» را با محورهای زمین‌شناسی بنیادی، مخابرات زمین، ذخایر و منابع زمین‌شناختی، زمین‌شناسی مهندسی ساختگاه‌ها، زمین‌شناسی زیست‌محیطی و پزشکی، زمین‌شناسی کواترنری و دریایی و زمین گردشگری و زمین باستان‌شناسی برگزار کند.
مهلت ارسال مقالات: 1 مهرماه 98
اعلام داوری مقالات: 20 مهرماه 98
مهلت ثبت‌نام: 30 مهرماه 98
تلفکس: 32220750-017
پست الکترونیک: Alborz.conf{at}gu{dot}ac{dot}ir

زمان برگزاری: روزهای 29 و 30 آبان‌ماه 98
محل برگزاری: گرگان، دانشگاه گلستان