فراخوان دریافت «ایده‌های فناورانه»

موسسه تحقیق و توسعه دانشمند، در راستای حمایت از طرح‌های دانش‌بنیان و تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه و نیازهای فناورانه شرکت‌های تابعه بنیاد مستضعفان در نظر دارد،از دو ایده فناورانه در حوزه «استقرار سیستم نور مصنوعی در گلخانه» و «سنتز MBM برای استفاده در فرمولاسیون سیالات عملیات فلزکاری در مقیاس آزمایشگاهی و پایلوت» حمایت کند.

مهلت ارسال پیشنهاد: روز دوشنبه 30 دی‌ماه 98
شماره تماس: 88678349-021، 88883913-021