فراخوان معافیت‌های مالیاتی 1401

فراخوان معافیت‌های مالیاتی سال 1401

به اطلاع واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس می‌رساند، واحدهایی که متقاضی استفاده از معافیت بر عملکرد اظهارنـامه سـال 1401 می‌‏بـاشند، می‌توانند درخواسـت خود را حداکثر تا تاریخ 1402/02/10 از طریق فرم اعطای معافیت مالیاتی سال 1401 حساب کاربری سامانه جامع پارک ارسال نمایند.