فراخوان صندوق نوآوری برای توسعه ترکیبات فراسودمند
فراخوان صندوق نوآوری برای توسعه ترکیبات فراسودمند پست‌بیوتیکی حاصل از سویه باکتریایی ایزوله شده از شیر مادران ایرانی

 فراخوان حل نیاز تحقیقاتی در زمینه توسعه ترکیبات فراسودمند پست بیوتیکی حاصل از سویه باکتریایی ایزوله شده از شیر مادران ایرانی با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی و به سفارش یک شرکت دانش بنیان منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی، گروه‌های پژوهشی و فناور توانمند برای ارائه راه حل مذکور باید تا پایان دی ماه جاری پروپوزال خود را از طریق سایت صندوق نوآوری ثبت کنند.
صندوق نوآوری و شکوفایی به منظور تقویت توان توسعه فناوری شرکت‌های دانش بنیان با رویکرد نوآوری باز و همکاری فناورانه، خدمت جدیدی را طراحی کرده است که از این طریق نیازهای تحقیقاتی و فناورانه شرکت‌های دانش بنیان و پس از آن گروه‌های پژوهشی و فناور توانمند برای اجرای طرح‌های تحقیقاتی و توسعه فناوری‌های مورد نیاز این شرکت‌ها را شناسایی می‌کند.

در این پروژه تحقیقاتی با توجه به اهمیت بومی‌سازی باکتری‌ها و تامین امنیت غذایی، انتظار می‌رود تا مجری تحقیق در گام نخست پست بیوتیک‌های حاصل از سویه باکتریایی ایزوله شده از شیر مادران ایرانی و سازگار با سیستم گوارش نوزادان را شناسایی کند. در فاز بعدی با انجام آنالیزها و دسته‌بندی پست بیوتیک‌ها، کاربرد آنها را در محصولات غذایی و مکمل‌های کودکان و نوزادان مشخص کند.
علاقمندان می‌توانند پروپوزال خود را در قالب فایل WORD از طریق سامانه غزال ارسال کنند.

مهلت ارسال: سه‌شنبه 30 دی 99
شماره تماس: 88398543-021