فراخوان امکان برگزاری‌ کارگاه‌های ‌عمومی

فراخوان امکان برگزاری‌ کارگاه‌های ‌عمومی ‌و ‌تخصصی‌ به‌صورت ‌آنلاین

مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان با هدف آشنایی اعضای محترم هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و دانشجویان گرامی با فرآیندهای ارزیابی و حمایتی از شرکت‌های دانش‌بنیان امکان برگزاری‌ کارگاه‌های‌عمومی ‌و ‌تخصصی‌ به‌صورت ‌آنلاین را برای تمامی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی فراهم آورده است.

تاکنون بیش از4577 شرکت از سوی کارگروه ارزیابی شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان تایید شده و مشمول استفاده از مزایای قانون حمایت‌ از‌شرکت‌ها ‌و‌ موسسات ‌دانش‌بنیان ‌و‌ تجاری‌سازی‌نوآوری‌ها‌ و ‌اختراعات همچون معافیت مالیاتی و گمرکی، تسهیلات نظام وظیفه تخصصی، استقرار در اماکن مسکونی، معافیت از حق بیمه قرار دادها، امکان تاسیس شرکت دانش‌بنیان توسط اعضای هیات‌علمی دانشگاه، امتیاز ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی و … شده‌اند.

به همین منظور مجموعه‌هایی که تمایل به برگزاری این کارگاه را دارند، درخواست خود را از طریق شماره فکس ارسال و و یا با شماره زیر تماس بگیرند.

شماره فکس: 83539 – 021
شماره تماس: 83532155 – 021