بسته حمایتی صندوق نوآوری شکوفایی

بسته حمایتی صندوق نوآوری و شکوفایی، تسهیلات توانمندسازی ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان

صندوق نوآوری شکوفایی باهدف توانمندسازی شرکت‌های دانش‌بنیان، تسهیلاتی در خصوص استاندارد تخصصی (هر شرکت به میزان 70% هزینه‌ها تا سقف 40 میلیون تومان) و استاندارد صادراتی (هر شرکت به میزان 50% هزینه‌ها تا سقف 100 میلیون) را ارائه می‌دهد. لیست تسهیلات قابل‌ارائه از طریق فایل پیوست قابل دریافت است.
شرکت کیفیت سازان به‌عنوان مشاور توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی، آمادگی ارائه خدمات به شرکت‌های دانش‌بنیان را دارد.

شماره تماس: 32255427-017، 09379590378 خانم حسینی