وبینار آموزشی اکسل کاربردی

برگزاری وبینار آموزشی اکسل کاربردی توسط پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در نظر دارد وبینار آموزشی اکسل کاربردی را برگزار کند. مخاطبین این وبینار شرکت‌های فناور مستقر در پارک دانشگاه تهران، کارکنان پارک علم و فناوری و مراکز رشد هستند.

سرفصل‌ها

  • keyboard shortcuts, Tips & Trick, Must Know Formulas
  • Functions, Combining Functions, Cell Formatting
  • Conditional Formatting, Data Validation, Tables
  • Pivot Table & Pivot Chart, Relationships, Charts
  • Customization, Security, Camera Tool
  • Document Management, Flash Fill

مدرس

آقای احسان ظاهری

شروع دوره: روز یک‌شنبه مورخ 15 تیرماه 99
زمان برگزاری: روزهای پنج‌شنبه ساعت 9:00 تا 13:00- روزهای یک‌شنبه ساعت 17:30 تا 20:30
محل برگزاری: وبینار- غیرحضوری
شماره تماس: 4 -88220700-021، داخلی 168