فراخوان ایران تک‌هاب

فراخوان ایران تک‌هاب برای واحدهای فناور و پژوهشگران

واحدهای فناور و پژوهشگران می‌توانند با ثبت فناوری‌ها و اختراعات خود، مراحل دریافت TRL را طی کنند و سرمایه‌گذاران مناسب را برای توسعه‌ی فناوری خود پیدا کنند.

برای ارسال طرح‌های خود در سامانه ارزیابی فناوری لطفاً به آدرس سایت زیر مراجعه کنید.

مهلت ارسال: جمعه 30 آبان 99
شماره تماس:۳۳۴۶۱۵۶۷-021