راه‌اندازی دیجیتال ساینیج برنا رسانه در ساختمان شهدا

راه‌اندازی دیجیتال ساینیج برنا رسانه در ساختمان شهدا شرکت برق منطقه‌ای تهران

دیجیتال ساینیج برنا رسانه نرم‌افزار بومی‌سازی شده برای مدیریت و زمان‌بندی نمایشگرها در سراسر نقاط پراکنده سازمان است که روابط عمومی الکترونیک را در سازمان میسر می‌کند؛ به‌این‌ترتیب که نمایشگر به قسمت‌های مختلف تقسیم‌بندی شده و محتوای هوشمند در هر یک از قسمت‌ها پخش خواهد شد.

روابط عمومی وزارت نیرو در طرح جامع اطلاع‌رسانی و روابط عمومی الکترونیک، دیجیتال ساینیج برنا رسانه را در سراسر کشور راه‌اندازی کرده است؛ برخی از زیرمجموعه‌های وزارت نیرو مانند شرکت برق منطقه‌ای تهران با توجه به پراکندگی ساختمان‌های این شرکت دیجیتال ساینیج برنا رسانه را به‌صورت مستقل نیز پیاده‌سازی کرده است.

دیجیتال ساینیج برنا رسانه مانند تابلو اعلانات دیجیتال در ورودی سازمان‌ها برای روابط عمومی آن سازمان بوده است. روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای از ساختمان ستادی در کسری از ثانیه محتوای خود را به ساختمان‌های پراکنده مانند ساختمان شهدا ارسال می‌کند.

محتوای دیجیتال ساینیج روابط عمومی برق منطقه‌ای گزارش‌های تصویری از فعالیت‌های روابط عمومی بوده در کنار آن روزنامه‌های روز و زیرنویس خبری نیز در نمایشگرها پخش می‌شود.

روابط عمومی همچنین در دیجیتال ساینیج برنا رسانه یک ناحیه را به دست بسیج سازمان سپرده است. محتوای هوشمند از طریق ناحیه مربوط به بسیج سازمان برای نمایشگرها ارسال می‌شود. این شرکت همچنین در سایت‌های برق در استان قم نیز نمایشگرهای دیجیتال ساینیج برنا رسانه را برای اطلاع‌رسانی پرسنل سایت و ارباب‌رجوع خود قرار داده است.
1399/08/10