درخواست نظرات در خصوص تبصره 18 قانون بودجه
درخواست ارائه نظرات، پیشنهاد‌ها و طرح‌های کاربردی در خصوص تبصره 18 قانون بودجه سال 1400

با توجه به تبصره 18 قانون بودجه سال 1400 مبلغ 320 هزار میلیارد اعتبار از منابع ردیف ذکرشده در فایل پیوست برای انجام فعالیت‌های ایجادی، توسعه‌ای، تولیدی، اشتغال‌زایی و کارآفرینی در نظر گرفته‌شده است.

دفتر توسعه سرمایه‌گذاری دانشگاه تربیت‌مدرس در نظر دارد به‌منظور جذب حداکثری منابع مذکور، از نظرات و پیشنهاد‌ها اساتید محترم و همچنین از طرح‌های کاربردی گروه‌های آموزشی استفاده کند.

علاقه‌مندان می‌توانند نظرات، پیشنهاد‌ها و طرح‌های کاربردی خود را برای بررسی، جمع‌بندی و ارسال به وزارتخانه‌های مربوطه به مدیریت دفتر توسعه سرمایه‌گذاری دانشگاه ارسال کنند.

مهلت ارسال: سه‌شنبه 9 آذر 00
شماره تماس: 82884157-021