فراخوان ایده‌پردازی خودکفایی تولید بذرهای وارداتی سیب‌زمینی

فراخوان ایده‌پردازی خودکفایی تولید بذرهای وارداتی سیب‌زمینی

پلتفرم نوآوری باز کوشا با همکاری مجتمع فناوری‌های پیشترفته مدرس و شتابدهنده ایرانیان  فراخوان ایده‌پردازی خودکفایی تولید بذرهای وارداتی سیب‌زمینی را برگزار می‌کند.

طرح های ارسالی در کارگروه تخصصی بررسی طرح های فناورانه، داوری و ارزیابی شده و پس از تایید، با صاحبان طرح ها تماس حاصل خواهد شد.

محورها

  • طرح‌های نو در جهت ارتقا فناوری‌ها و نوآوری‌های صنعت سیب‌زمینی
  • طرح‌های نو با رویکرد توسعه فناورى جداسازی عناصر نادر خاكى
  • ایده‌های نو به منظور تولید بذرهای وارداتی سیب‌زمینی
  • طرح‌های خلاقانه در حوزه تولید بذر های سیب‌زمینی
  • طرح‌های نوآورانه در زمینه کشاورزی

حمایت‌ها

  • ورود به دوره‌های رشد و شتاب‌دهی و حمایت مالی برای پرورش ایده
  • منتورینگ و مشاوره تخصصی جهت تجاری سازی و تکمیل طرح‌ها
  • اهدای جوایز 7، 10 و 15 میلیون تومانی برای طرح های برتر
  • حمایت از طرح برای تجاری سازی
  • بازاریابی و فروش محصولات

مهلت ارسال ایده: جمعه 15 اسفند 99
شماره تماس: 09358235383