فراخوان طرح دستیار فناوری

فراخوان طرح دستیار فناوری

به اطلاع شرکت‌های فناور مستقر در پارک و دانشجویان متقاضی کارآموزی دانشگاه تربیت‌مدرس می‌رساند طرح دستیار فناوری با راهبری و هدایت دو نهاد دانشگاه و پارک‌های علم و فناوری در هر استان برنامه‌ریزی شده است.

این طرح بر اساس هدایت هدفمند آموزه‌های دانشجویان در راستای استفاده کاربردی و کسب تجربه عملی جهت شکل‌گیری دانشگاه جامعه محور، پاسخگو و کارآفرین و ایجاد انگیزه و حس امید و نشاط و القای تفکر آموزش پویا در دانشجویان و با هدف تربیت نیروی متخصص تنظیم و برنامه‌ریزی شده است.

شرایط

  • شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان میزبان دانشجویان متقاضی در بازه زمانی ۶ ماهه
  • پرداخت ماهیانه ۲ میلیون تومان به دانشجویان ارشد و ۳ میلیون تومان به دانشجویان دکتری در پایان طرح

هدف‌ها

  • تقويت واحدهاي فناوری با تأمین نيروي انساني متخصص
  • توسعه همكاري متقابل پارك علم و فناوري و دانشگاه
  • جهت دادن به برنامه تحقيق و توسعه واحدهاي فناوری
  • ارتقا توان پاسخگويي دانشگاه به نيازهاي جامعه
  • افزايش مهارت‌ها و استعدادهاي دانشجويان

مهلت ثبت‌نام: تا جمعه 20 خرداد 01