فراخوان تصفیه پساب و بازچرخانی آن برای واحد نوشابه سازی، آب‌میوه و بسته‌بندی آب

موسسه تحقیق و توسعه دانشمند زیرمجموعه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی فراخوان تصفیه پساب و بازچرخانی آن برای واحد نوشابه سازی، آب‌میوه و بسته‌بندی آب را منتشر کرده است.

کمبود آب در سال های اخیر سبب شده است که اهمیت تصفیه پساب و بازچرخانی آن بیش از پیش افزایش پیدا کند. تصفیه پساب های بهداشتی و صنعتی از جمله مهم ترین مسائل پیش روی شرکت های صنعتی و نهادهای کشوری است.

اهمیت تصفیه این پساب ها از آن روست که از ورود آلاینده ها به محیط زیست و بالطبع از تخریب منابع زیستی جلوگیری می شود و در بسياري موارد نيز با استفاده مجدد از آب حاصل از تصفیه پساب، امکان صرفه جویی قابل توجه، در مصرف آب فراهم می شود.

در صنایع آب‌میوه و نوشابه سازی آب نقش کلیدی دارد و ضروری است که آب حاصل از شست و شو و پساب با تصفیه با فناوری‌های نوین تصفیه پساب به استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست برسد و بخشی از آن به چرخه فرایند بازگردد. پساب حاصل عمدتا حاصل از شستشوی شیشه‌های نوشابه، شستشوی ماشین آلات، مخازن و سالن‌های تولید است و بیشترین حجم فاضلاب تولیدی در این صنعت را واحد بطری شویی به خود اختصاص می‌دهد.

مهلت ارسال: سه‌شنبه  ۲0 مهر ۰۰
شماره تماس: ۸۶۰۸۸۱۸۴-۰۲۱ داخلی ۴۰۹