طرح کمک به تکمیل فضاهای پژوهشی

طرح کمک به تکمیل فضاهای پژوهشی

با توجه به پیش‌بینی اعتبار برای طرح «کمک به تکمیل فضاهای پژوهشی» (تا 2000 متر مربع) که حداقل 50 درصد اعتبار آن‌ها از سایر منابع یا خیرین تأمین شده باشد، در قانون بودجه سال جاری، در صورت وجود پروژه‌های نیمه تمام واجد شرایط، متقاضیان می‌توانند با رعایت موارد زیر نسبت به تکمیل اطلاعات پروژه‌های پیشنهادی در قالب فایل Excel پیوست اقدام کرده و فرم‌های تکمیل شده را به اداره نظارت بر طرح‌های عمرانی ارسال فرمایند.
مواردی که باید مورد توجه واقع شوند:
ارسال فرم‌ها در موعد مقرر به اداره نظارت بر طرح‌های عمرانی
رعایت زیربنای 2000 متر مربع برای پروژه‌های ارسالی
فرم‌ها باید با امضای اصل و عکس رنگی باکیفیت، اسکن و ارسال شوند.
علاوه بر ارسال فرم امضا شده، ارسال فایل Excel نیز الزامی است.
ارسال یک نسخه فایل Excel اطلاعات برای دفتر امور آموزش عالی سازمان برنامه و بودجه
ثبت پروژه در سامانه طرح‌های عمرانی و درج کد پروژه در فرم ارسالی
استفاده از فرم‌های پیوست نامه که بر روی تارنمای اداره کل نظارت بر طرح‌های عمرانی نیز قرار داده شده (عدم استفاده از فرم‌های سال‌های قبل)

*همچنین لازم به ذکر است عدم رعایت موارد بالا یا مغایرت در اطلاعات ارسالی، منجر به حذف پروژه از فهرست پیشنهادی به سازمان برنامه و بودجه کشور خواهد شد.
مهلت ارسال فرم: روز جمعه 31 خردادماه 98