شناسایی ایده‌ها و نوآوری‌ها در زمینه طراحی و ساخت ماهواره مکعبی

شناسایی ایده‌ها و نوآوری‌ها در زمینه طراحی و ساخت ماهواره مکعبی برای پرتاب رایگان

باتوجه به اهمیت موضوع فناوری ماهواره‌های مکعبی (Cube Sat)، شرایط همکاری با فدراسیون بین‌المللی فضانوردی (IAF)، ایجاد شده است. هدف از ایجاد این بستر شناسایی استعدادهای علمی و فنی موجود در دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی کشور در حوزه طراحی و ساخت ماهواره‌های مکعبی و همینطور شناسایی خلاقیت‌ها و نوآوری‌ها در این زمینه است. شایان ذکر است که ماهواره مکعبی منتخب، برای رقابت بین کشورهای عضو فدراسیون بین‌المللی فضانوردی برای پرتاب رایگان یک ماهواره مکعبی IU به سازمان مذکور ارسال می‌شود.
اطلاعات موردنیاز در طرح‌های پیشنهادی
پیشینه و سوابق قبلی سازندگان در خصوص ساخت ماهواره‌های مکعبی
معرفی پشتیبان مالی سازنده
طرح ماهواره مکعبی با توضیح مأموریت و فرآیند ساخت و جمع‌آوری آن (ذکر تاریخ نهایی ماهواره آماده آزمون الزامی است)

مهلت ارسال طرح: 17 مردادماه 98
شماره تماس: 63192501-021