دومین کنوانسیون بین المللی GBG با رویکرد ورود و تداوم حضور در بازارهای منطقه‌ای و جهانی

دومین کنوانسیون بین‌المللی GBG با رویکرد ورود و تداوم حضور در بازارهای منطقه‌ای و جهانی در تاریخ 98/04/27، در محل هتل بین‌المللی نووتل با حضور تعداد کثیری از تولیدکنندگان در زمینه‌های مختلف صنعتی از جمله ساختمان نفت و گاز و غذا و دارو برگزار شد.
در مدت برگزاری سه روزه این کنوانسیون، نمایندگانی از کشورهای عراق، سوریه، آذربایجان و بحرین از محل غرفه پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس بازدید کردند. البته باید بیان کرد باتوجه به حضور گسترده شرکت‌های بزرگ تولیدکننده در این کنوانسیون، تبلیغات فرامنطقه‌ای مناسبی در این خصوص صورت نگرفته بود و به این صورت زمینه بسیاری از جهش‌های صادراتی مؤثر فراهم نشد. بنابراین مراتب این کم‌کاری از طرف شرکت‌های حاضر در غرفه به مسئولان برگزارکننده کنوانسیون اعلام شد.
گزارشگر: محمدرضا جعفری

98/04/30