سامانه طرح های فناورانه مرکز توسعه فناوری موسسه دانشمند

سامانه طرح‌های فناورانه مرکز توسعه فناوری موسسه دانشمند

به اطلاع اساتید و پژوهشگران دانشگاه تربیت مدرس می‌رساند؛ در راستای حمایت از طرح‌های دانش‌بنیان و تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه، نیازهای فناورانه شرکت‌های تابعه بنیاد مستضعفان، در قالب «سامانه طرح‌های فناورانه مرکز توسعه فناوری موسسه دانشمند» اعلام شده است. با توجه به حمایت‌های قابل توجه بنیاد از شرکت‌های صاحب فناوری و در راستای سیاست کلی این مجموعه مبنی بر ایجاد فرصت برابر برای اقشار مختلف، انتشار عمومی این طرح‌ها فرصت مناسبی برای نوآوران و فناوران حوزه‌های مختلف صنعتی فراهم خواهد کرد.

سامانه فوق‌ شامل طرح‌های فعال بنیاد مستضعفان است. برای ثبت طرح‌های پیشنهادی خود به شرکت خدمات نوآوری بومرنگ طرف قرارداد موسسه دانشمند مراجعه فرمایید.