برگزاری چهاردهمین جشنواره کارآفرینان برتر

برگزاری چهاردهمین جشنواره کارآفرینان برتر

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهاردهمین جشنواره کارآفرینان برتر را با هدف توسعه و ترویج فرهنگ کارآفرینی در کشور و همچنین شناسایی کارآفرینان موفق برگزار می‌کند.

کارآفرینی فرایندی است که از طریق آن فرد کارآفرین ضمن شناسایی فرصت‌ها از طریق نوآوری و پذیرش مخاطره، ارزش جدیدی در حوزه‌های اقتصادی یا اجتماعی به وجود می‌آورد و به علت تغییر و تحولی که در شیوه‌های متداول ایجاد می‌ کند، نقش مهمی در پایدارسازی اقتصاد کشور دارد.

جشنواره کارآفرینان برتر، رویکرد انتخاب کارآفرینان، بر مبنای شناسایی و معرفی بنگاه‌هایی است که طی سه سال گذشته نوآوری منجر به رشد بالایی داشتند.

در ادبيات جهانی كارآفريني، بنگاه‌هاي پُررشد، بنگاه‌هایی هستند که از مسیر نوآوری و خلاف قاعده ی مرسوم، به رشد بالا و پایدار در فروش ، میزان اشتغال و ارزش‌افزوده رسیدند. این بنگاه‌ها علی‌رغم آنكه حجم كوچکی از بنگاه‌های کشور‌ها را تشكيل مي‌دهند، ولی بيشترين سهم را در ایجاد ارزش‌افزوده برای كشورها داشتند. در واقع آنها محرک ارتقاء بهره‌وری، نوآوری و نفوذ در بازارهای بین‌المللی هستند.

در طی برگزاری این جشنواره‌ها که بر اساس شاخص‌های طراحی‌شده جهت شناسایی کارآفرینان صورت پذیرفته و بالغ بر 3000 نفر کارآفرینان برتر در استان‌ها و 140 کارآفرین برتر ملی در بخش‌های مختلف اقتصادی (صنعت، کشاورزی و خدمات) انتخاب و معرفی شده‌اند.

مهلت ثبت‌نام: یک‌شنبه 11 مرداد 00
شماره تماس: 66580127-021

زمان برگزاری: از سه‌شنبه 15 تیر تا  سه‌شنبه 12 مرداد 00
محل برگزاری: غیرحضوری- وبینار
شماره تماس: 4764076-0263 داخلی 2083