برگزاری پنجمین کافه گفت‌وگو

برگزاری پنجمین کافه گفت‌وگو

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، پنجمین وبینار کافه گفت‌وگو برنامه‌های حمایتی مرکز نوآوری و کارآفرینی را به‌منظور آشنایی مخاطبان با برنامه‌ها و حمایت‌های مرکز و تعامل با ایشان برگزار می‌کند.

هدف‌ها

  • ایجاد فضای ارتباطی پویا و شور جمعی میان مخاطبان به‌منظور ترغیب جهت شرکت در برنامه‌های حمایتی
  • بحث و تبادل‌نظر در رابطه با برنامه‌های حمایتی میان مخاطبان و کارشناسان مرکز نوآوری و کارآفرینی
  • آشنایی مخاطبان با نحوه برگزاری، نوع حمایت و خدمات قابل‌ارائه در انواع برنامه‌های حمایتی
  • شناسایی و تقویت ظرفیت‌های دوسویه میان پارک علم و فناوری و مخاطبان برنامه‌های حمایتی

مخاطب‌ها

  • سرمایه‌گذاران
  • استارت‌آپ‌ها
  • صاحبان ایده
  • شتاب‌دهنده‌ها

زمان برگزاری: یکشنبه 24 مرداد 00
شماره تماس: ۴-۸۸۲۲۰۷۰۰-۰۲۱، داخلی 154، داخلی ۱64 و داخلی 192