برگزاری دوره تهیه و تنظیم قراردادهای بین المللی

برگزاری دوره تهیه و تنظیم قراردادهای بین المللی

مرکز آموزش بازرگانی با همکاری صندوق نوآوری و شکوفائی ریاست جمهوری دوره تهیه و تنظیم قراردادهای بین المللی را برگزار می‌کند.

سرفصل‌ها

  • تعریف قراردادهای بین المللی:  توافق های اولیه، قراردادهای عدم افشا، عدم رقابت و عدم دور زدن
  • اصول تدوین قراردادهای بین المللی: واژه شناسی قراردادها، اصول قراردادهای بین المللی در اسناد سازمان ملل و اصول عمومی
  • بررسی شروط مشترک در قراردادهای بین المللی: طرفین، موضوع، مدت، هزینه ها، خسارات، تعهدات طرفین، حل اختلافات، قانون حاکم، فورس ماژور، یکپارچگی قرارداد، فسخ قرارداد و ضمائم
  • مروری کلی بر قراردادهای مهم در بازرگانی بین المللی: قرارداد بیع بین المللی، قرارداد نمایندگی، قرارداد سرمایه گذاری مشترک، قرارداد فرانچایز، قرارداد پیمانکاری و قراردادهای توزیع و تامین

علاقه‌مندان می‌توانند از طریق سامانه غزال در این دوره ثبت‌نام کنند.

زمان برگزاری: یک‌شنبه 7  شهریور۰۰
شماره تماس: ۸۶۹۵ داخلی 138