برگزاری کارگاه آموزشی روش‌های ایده‌یابی کسب‌ و کار

برگزاری کارگاه آموزشی روش‌های ایده‌یابی کسب و کار

کسبینو در نظر دارد، کارگاه آموزشی آنلاین روش‌های ایده‌یابی کسب‌و کار ویژه رؤسای پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد، مدیران و کارشناسان شرکت‌ها و دانشجویان را برگزار کند.

سرفصل اصلی این رویداد مهم ترین روش ها ایده یابی کسب و کار است.

مهمان

  • دکتر آیدین سلام زاده، عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و مدیر عامل شتاب دهنده سریر

کد تخفیف 35 درصدی ویژه پارک مدرس: modarespark

زمان  برگزاری: شنبه 26 تیر تا یک‌شنبه 27 تیر 00
شماره تماس: 88173657-021