برگزاری جشنواره ایده‌های کسب‌وکار ارزان

برگزاری جشنواره ایده‌های کسب‌وکار ارزان

مرکز رشد و نوآوری با همکاری بنیاد خیرین حامی دانشگاه خوارزمی جشنواره ایده‌های کسب‌وکار ارزان را برگزار می‌کند.

محورها

  • ایده و طرح کسب‌وکار بازارپسند سهولت در  راه‌اندازی طرح ورود به بازار
  • قانونی بودن کسب‌وکار پیشنهادی
  • دوره کوتاه بازگشت سرمایه
  • میزان اشتغال‌زایی طرح
  • دانشجویی، اساتید و آزاد
  • کم‌هزینه بودن

به بهترین وبرترین ایده‌ها معادل یک تا سه برابر سرمایه موردنیاز راه‌اندازی طرح تعلق می‌گیرد.

مهلت ارسال طرح: سه‌شنبه 28 اردیبهشت 00
شماره تماس: 88918349-021