برگزاری وبینار آموزشی تجاری‌سازی ایده‌های نوآورانه

برگزاری وبینار آموزشی تجاری‌سازی ایده‌های نوآورانه

مشاوران نیک‌پندار شریف با همکاری پارک علم و فناوری قزوین اقدام به برگزاری وبینار آموزشی تجاری‌سازی ایده‌های نوآورانه کرده است.

این رویداد با توجه به اهمیت آشنایی بنگاه‌های اقتصادی با مفاهیم تجاری‌سازی برگزار می‌شود.

واحدهای مستقر در پارک‌های علم و فناوری می‌توانند با استفاده از کد تخفیف زیر از تخفیف 50% بهره‌مند شوند.

محورها

  • اصول کاربردی در تجاری‌سازی ایده‌ها
  • چالش‌های تجاری‌سازی ایده‌ها
  • اهمیت تجاری‌سازی ایده‌ها
  • بررسی چند نمونه واقعی

سخنران‌ها

  • علیرضا کشاورز قاسمی، رئیس سابق اتاق بازرگانی قزوین
  • مجید حقیقی، مدیرعامل مشاوران نیک پندار شریف

کد تخفیف

  • QSTP5064

زمان برگزاری: ساعت 14:00 تا 17:00، سه‌شنبه 4 شهریور سال 99
محل برگزاری: وبینار- غیرحضوری
شماره تماس: 4- ۳۳۶۹۷۲۰۰-028، داخلی 309