برگزاری استارت‌آپ ویکند محصولات فناوری همگرا

برگزاری استارت‌آپ ویکند مجازی محصولات فناوری همگرا (NBIC)

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران استارت‌آپ ویکند مجازی محصولات فناوری همگرا (NBIC) باهدف ارزش‌آفرینی در حوزه نوآوری و فناوری را برگزار می‌کند.

فناوری‌های همگرا پدیده‌ایست که مقدمات عصری جدید را در پیشرفت‌های علمی قرن بیست و یکم فراهم می‌کند که هدف اصلی‌اش ادغام رشته‌های متنوع علوم و فناوری‌هاست.

ازاین‌رو، قرن بیست و یکم عصر همگرایی به‌شمار می‌رود. فناوری‌های همگرا، که پیشرفت چهار حوزه علم و فناوری (نانو، زیستی، شناختی و اطلاعات) را در برگرفته است، نظام‌های مبتنی بر دانش و فناوری هستند که برای دستیابی به هدف مشترکی به یکدیگر یاری می‌رسانند.

همگرایی فناوری‌ها از دیدگاه اقتصادی، اجتماعی و منظرهای توسعه‌ای نقش مهمی دارد و با سیاست‌گذاری مناسب می‌توان رفاه، اقتصاد توسعه‌یافته، فرایند نوآوری و تولید محصولات و خدمات باارزش افزوده بالا را برای جامعه فراهم کرد.

از این منظر، همگرایی فناوری‌ها، فرصت‌های نوینی را برای اهداف توسعه‌ای و تکمیل شکاف دیجیتالی پدید می‌آورد و نقش مهمی را در ترسیم اقتصاد، جامعه و زیرساخت‌های صنعتی آینده ایفا می‌کند.

این رویداد استارت‌آپی با اهداف بسترسازی خلق ایده میان دانشجویان و علاقه‌مندان به حوزه فناوری‌های همگرا، آشنایی متخصصان این حوزه با مباحث کسب‌وکار و فناوری بازار محور، انتقال تجربیات مربیان کسب‌وکار در این صنعت به صاحبان ایده، حمایت از ایده‌های منتخب در جهت ایجاد کسب‌وکار و تولید ثروت پایدار  برگزار می‌شود.

محورها

  • فناوری اطلاعات
  • فناوری زیستی
  • علوم شناختی
  • فناوری نانو

مهلت ارسال: دوشنبه 19 مهر تا شنبه 8 آبان
شماره تماس: ۴-۸۸۲۲۰۷۰۰-۰۲۱، داخلی ۱۵۴، داخلی ۱۶۴ و داخلی ۱۹۲