برگزاری رویداد جهش صادرات در مسیر جهش تولید

برگزاری رویداد جهش صادرات در مسیر جهش تولید

رویداد جهش صادرات در مسیر جهش تولید با حمایت مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و اتاق ایران به‌منظور تقدیر از ایده‌های برتر صادراتی، برگزار می‌شود.

بین‌المللی سازی شرکت‌های دانش‌بنیان، توسعه تحقیقات بازار و بازاریابی، هوشمند سازی صادرات، مبادلات مالی و ارزی و تهاتری، برندینگ، گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و شکل‌دهی بازارهای جدید به‌ویژه با کشورهای منطقه ازجمله محورهای این رویداد هستند و از ایده‌های برتر با حضور معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری و رئیس اتاق ایران تقدیر خواهد شد.

استقرار در مرکز شتاب‌دهی تجارت جهانی ایران، تأمین مالی و جوایز نقدی ازجمله هدایای در نظر گرفته‌شده برای ایده‌های برتر است.

زمان برگزاری: یک‌شنبه 26 مرداد سال 99