برگزاری دوره‌های پاییز، مرکز آموزش بازرگانی

برگزاری دوره‌های تخصصی پاییز، مرکز آموزش بازرگانی

مرکز آموزش بازرگانی به‌عنوان کارگزار رسمی آموزشی و مشاورهای صندوق نوآوری و شکوفایی به منظور مشارکت در توانمندسازی شرکت‌های دانش‌بنیان، دوره‌های تخصصی پاییز سال جاری را به شرح جدول پیوست برگزار می‌کند.

متقاضیان می توانند با مراجعه به سامانه غزال در این رویدادها ثبت‌نام کنند.

شماره تماس: 88970143 – 021