برگزاری کنفرانس مدیریت فناوری و نوآوری
برگزاری یازدهمین کنفرانس بین‌المللی و پانزدهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری و نوآوری

یازدهمین کنفرانس بین‌المللی و پانزدهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری و نوآوری با حضور صدها نفر از متخصصان، مدیران، پژوهشگران و فعالان این حوزه با سخنرانان برجسته داخلی و بین‌المللی برگزار می‌شود.

در این کنفرانس امکان مستقلی برای بنگاه‌ها در صنایع مختلف جهت برگزاری نشست‌های تخصصی و امکان مستقلی برای ارائه‌ مقالات مستندسازی تجارب شرکت‌ها و سازمان‌های نوآور ایران فراهم‌شده است.

سرفصل‌ها

  • برگزاری نشست‌های تخصصی
  • ارائه مقالات پژوهشی
  • سخنرانی‌های کلیدی
  • جلسات شبکه‌سازی

زمان برگزاری: چهارشنبه 17 و پنج‌شنبه 18 آذر 00
شماره تماس: 88615889- 021