برگزاری وبینار معرفی کمک هزینه تحقیق

برگزاری وبینار معرفی کمک هزینه تحقیق، توسعه و خدمات سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی گیلان با هدف توسعه و دستیابی به فناوری‌های آینده برنامه‌ای در جهت حمایت از توسعه‌دهندگان و شرکت‌های دانش‌بنیان وبینار معرفی کمک هزینه تحقیق، توسعه و خدمات سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی را برگزار می‌کند.

در این وبینار ارائه‌دهندگان به معرفی خدمت گرنت تحقیق و توسعه، معرفی خدمت هم‌سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی و فرآیند ثبت درخواست آن در سامانه غزال می‌پردازند.

سخنران‌ها

  • سید محمد مهدوی، مشاور رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی
  • هدی مراغه ای، کارشناس تحقیق و توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی

زمان برگزاری: سه‌شنبه 21 اردیبهشت 00
شماره تماس: 02186088602