برگزاری وبینار فرصت‌های سرمایه گذاری

برگزاری وبینار فرصت‌های سرمایه‌گذاری در اکوسیستم نوآوری و کارآفرینی

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، وبینار فرصت‌های سرمایه‌گذاری در اکوسیستم نوآوری و کارآفرینی برگزار می کند.

محورها

  • زمینه های همکاری نهادهای مالی دولتی و بازار سرمایه و توسعه سرمایه گذاری و تامین مالی حوزه نوآوری و کارآفرینی
  • تحقق اقتصاد دانش بنیان و فناوری محور و تکمیل زنجیره ایده تا بازار با حمایت مالی
  • معرفی حوزه نوآوری و کارآفرینی، فناوری و فرصت های سرمایه گذاری
  • جذب و توسعه سرمایه گذاری در حوزه نوآوری، کارآفرینی و فناوری
  • توسعه همکاری های بین المللی در جذب سرمایه های خارجی

سخنران

  • علی ناظمی، معاون سرمایه گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی

مخاطبین وبینار

  • علاقه مندان حوزه سرمایه گذاری در کسب وکار نوپا
  • صاحبان کسب وکار نوپا
  • دانش آموختگان
  • دانشجویان

زمان برگزاری: سه‌شنبه 14 دی 00، ساعت 14 الی 16
شماره تماس: ۴-۸۸۲۲۰۷۰۰-۰۲۱، داخلی 154