فراخوان بیست‌وپنجمین جشنواره جوان خوارزمی

فراخوان بیست‌وپنجمین جشنواره جوان خوارزمی

سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران بیست‌وپنجمین جشنواره جوان خوارزمی را برگزار می‌کند و با توجه به اهمیت و تاثیرگذاری نوآوری در توسعه پایدار، زمینه‌های علمی مورد پذیرش را با نگاه به فناوری‌های نوین در این جشنواره مدنظر قرار می‌دهد.

زمینه های علمی مورد پذیرش

 • زیست فناوری
 • بحران آب‌وکشاورزی و منابع طبیعی
 • مواد، متالوژی، نانو‌فناوری
 • امنیت غذایی
 • فناوری اظلاعات
 • عمران، معماری و شهرسازی
 • هوافضا
 • هنر
 • برق و کامپیوتر
 • هوش محاسباتی و فناوری کوانتوم
 • برق و کامپیوتر
 • مکانیک

مهلت ثبت‌نام: تا روز سه شنبه 31 مردادماه 1402
شماره تماس: 56276345-021