برگزاری وبینار آشنایی با قوانین کار

برگزاری وبینار آشنایی با قوانین کار

شرکت فناور آوید سامانه رایمون مستقر در پارک علم ‌و ‌فناوری البرز با همکاری پارک علم و فناوری البرز ، جهاد دانشگاهی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ، مرکز رشد و فناوری پلیمر ، مرکز رشد مواد و انرژی وبینار آشنایی با قوانین کار را برگزار می‌کند.

مدرس این رویداد خانم آریائی، مدیر مالی شرکت آوید سامانه رایمون است. به شرکت‌کنندگان در این وبینار گواهینامه  ارائه می‌شود.

سرفصل‌ها

  • تکالیف قانونی کارفرمایان و کارگران
  • حقوق و مزایای کارگران
  • قرارداد کار موقت و دائم
  • نحوه تنظیم قرارداد کار
  • سفته ضمانت کارگران
  • پرسش و پاسخ

زمان برگزاری: ساعت 09:00 تا 13:00، سه‌شنبه 27 آبان 99
محل برگزاری: وبینار- غیرحضوری
شماره تماس: 34764006-026