برگزاری جشنواره ملی گیاهان دارویی و ویروس کرونا

برگزاری جشنواره ملی گیاهان دارویی و ویروس کرونا

مرکز رشد واحدهای فناوری گیاهان دارویی جهاددانشگاهی، جشنواره ملی گیاهان دارویی و ویروس کرونا را همزمان با روز کارآفرینی و اقتصاد مقاومتی به صورت مجازی برگزار خواهد کرد.

هدف برگزاری این جشنواره با توجه به همه گیری ویروس کرونا و نقش مهم گیاهان دارویی و داروهای گیاهی به عنوان راه‏کار کمکی در کنار طب رایج لازم است تا از تمامی ظرفیت‌ها برای ارایه بهترین خدمات به بیماران استفاده شود.

در این بین رویکرد استفاده از گیاهان دارویی و داروهای گیاهی نیز منجر به ارایه و توزیع محصولات دارویی مختلف با پایه گیاهی شده است که در چنین شرایطی لزوم بررسی اولیه، ارزیابی علمی و در نهایت حمایت از محصولات موثری که بتوانند از مراجع ذی‌صلاح مجوزهای لازم را اخذ کنند، ضروری به‎نظر می‎رسد.

در این بین رویکرد استفاده از گیاهان دارویی و داروهای گیاهی نیز منجر به ارایه و توزیع محصولات دارویی مختلف با پایه گیاهی شده است که در چنین شرایطی لزوم بررسی اولیه، ارزیابی علمی و در نهایت حمایت از محصولات موثری که بتوانند از مراجع ذی‌صلاح مجوزهای لازم را اخذ کنند، ضروری به‎نظر می‎رسد.

مهلت ارسال: دوشنبه 20 بهمن 99
زمان برگزاری: چهارشنبه 29 بهمن 99