کارگاه مبانی PCR و طراحی پرایمر

کارگاه حضوری مبانی PCR و طراحی پرایمر

مدرسه تخصصی پلاسمید با همکاری مجتمع پژوهشی و نوآوری تربیت مدرس کارگاه حضوری مبانی PCR و طراحی پرایمر با تدریس سید امیر حمزه امینی سوق را در مجتمع پژوهشی و نوآوری تربیت مدرس برگزار می‌کند.

زمان برگزاری: روز پنجشنبه 26 بهمن‌ماه 1402
ساعت برگزاری: ۸ الی ۱۲
سرفصل‌ها
  • ویژگی‌های یک پرایمر کارامد و شاخص‌های ارزیابی
  • استخراج داده و طراحی عملییک پرایمر
  • PCRمبانی عملکرد و انواع
  • مبانی طراحی یک پرایمر
  • آشنایی با نرم افزار