برگزاری سومین جشنواره ملی علم و زن

برگزاری سومین جشنواره ملی علم و زن

معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به‌منظور تجلیل از بانوان نخبه و فعال دانشگاهی سومین جشنواره ملی علم و زن را برگزار می‌کند.

جشنواره‌ ملی زن و علم رویدادی با هدف تجلیل از زنان نخبه و فعال است امروز علم به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های توسعه جوامع به شمار می‌رود این معنا که جامعی به پیشرفت و توسعه در همه ابعاد آن دست می‌یابد که دانش را به‌عنوان محور توسعه خود قرار دهد در این میان نقش زنان در پیشبرد علم و مفاهیم عمیق و علمی نقش چشمگیری است.

با تعریف نقش زن در جامعه ما طی سال‌های اخیر و با تکیه بر واقعیت‌های موجود در فضای علمی کشور ماهیت آن است که این قشر از جامعه نقش مهمی در پیشرفت‌های علمی و حیات اجتماعی کشور ایفا می‌کنن و این اساس زنان نه تنها به عنوان نیمی از نیروهای تاثیرگذار جامعه به‌شمار می‌روند.

هدف این جشنواره شناسایی و معرفی ظرفیت‌ها، استعدادها و توانمندی‌های زنان در حوزه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی به‌منظور اثر بخشی مضاعف آنان در پیشبرد اهداف توسعه‌ای کشور و همچنین شناسایی سهم تولیدات علمی زنان پژوهشگر در پیشبرد علم در جمهوری اسلامی ایران از اهداف این جشنواره ملی عنوان شده است.

جایزه دکتر مریم میرزاخانی به عنوان شخصیت فاخر علمی کشور به زنان نخبه علمی فرهنگی و اجتماعی می‌تواند موجب انگیزه ای مضاعف برای بانوان به منظور نقش‌آفرینی بیشتر آنان باشد.
مهلت ثبت‌نام: چهارشنبه 21 آبان 99
زمان اختتامیه: شنبه 29 آذر 99
محل برگزاری: دانشگاه شهیدبهشتی