استاندارد کلید تجاری‌سازی محصولات دانش‌بنیان

استاندارد کلید تجاری‌سازی محصولات دانش‌بنیان

اداره کل استاندارد استان تهران در نظر دارد اجلاسیه تبیینی فرآیند استانداردسازی محصولات دانش‌بنیان و فناورانه «استاندارد کلید تجاری‌سازی محصولات دانش‌بنیان» را برگزار کند.

محورها
  • آشنایی با فرآیند استانداردسازی محصولات دانش‌بنیان و فناورانه
  • نقش و اهمیت استانداردسازی توسعه بازار محصولات دانش‌بنیان و فناورانه
  • نقش ارتباطی دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری در ارتقا شرکت‌های دانش‌بنیان
رویدادهای جانبی
  • برگزاری کارگاه آموزشی در زمینه استانداردسازی محصولات دانش‌بنیان و فناورنه
  • رونمایی از دستاوردهای شرکت‌های دانش‌بنیان
  • طرح تجارت شرکت‌های دانش‌بنیان به صورت موردکاوی
محل برگزاری: تهران، بزرگراه چمران، خیابان یمن، میدان شهریاری، خیابان درکه، خیابان زارع بیگی، دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی
زمان برگزاری: روز سه شنبه 2 اسفند ماه 1401، ساعت 10 تا 12