برگزاری وبینار راهبردهای ماندگاری کسب‌و‌کارها در چالش امروز و بحران پس از شیوع بیماری کرونا

مرکز کارآفرینی و ارتباطات با صنعت دانشگاه کردستان با همکاری سازمان مدیریت صنعتی این استان وبینار راهبردهای ماندگاری کسب‌وکارها در چالش امروز و بحران پس از شیوع بیماری کرونا (آموزش، مهارت و صلاحیت) را برگزار می‌کند.

محورها

  • سناریوهای آینده برای به‌کارگیری این نظریه‌ها و ارزیابی نتایج برای یافتن راهبردها
  • سناریوهای آینده برای به‌کارگیری این نظریه‌ها و ارزیابی نتایج برای یافتن راهبردها
  • شیوع بیماری نظریه‌ها و دیدگاه‌ها (تحلیل‌های رفتاری برای جنگ‌های تلفیقی)
  • چالش امروز و بحران پسا شیوع بیماری (دنیای پسا شیوع بیماری)
  • اثرات پایداری شیوع بیماری بر کسب‌وکار و اقتصاد
  • اقتصاد هنوز زنده هست و نفس می‌کشد
  • راهبردهای ماندگاری کسب‌وکارها
  • آموزش، مهارت و صلاحیت

سخنران

حمید دوست محمدیان، استاد دانشگاه FHM کشور آلمان

زمان برگزاری: ساعت 11 تا 13، روز سه‌شنبه 14 مرداد‌ سال جاری
محل برگزاری: وبینار- غیرحضوری