برگزاری چهاردهمین جشنواره ملی کارآفرینان

برگزاری چهاردهمین جشنواره ملی کارآفرینان برتر سال ۱۳۹۹

به اطلاع می‌رساند، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در نظر دارد چهاردهمین جشنواره ملی کارآفرینان برتر سال ۱۳۹۹ را برگزار کند.

با توجه به اهمیت کارآفرینی، برنامه‌ریزی و سیاستگذاری در زمینه توسعه و ترویج آن از الزامات برنامه‌های مختلف توسعه اقتصادی کشور بوده و ماهیت فرادستگاهی و فرابخشی مقوله کارآفرینی توجه به آن را توسط تمامی دستگاهها ضروری می‌سازد.

در همین ارتباط، یکی از برنامه های مهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با توجه به رسالت و وظایف آن، انجام فعالیتهای بنیادی در خصوص توسعه و ترویج کارآفرینی می‌باشد. بدین منظور هرساله این وزارتخانه با هدف شناسایی کارآفرینان در سراسر کشور و انتخاب برترین کارآفرینان و معرفی آنان به عنوان الگوهای برتر به آحاد جامعه خصوصا جوانان، اقدام به برگزاری جشنواره کارآفرینان برتر می‌کند.

برگزاری این جشنواره می‌تواند زمینه‌های حضور کارآفرینان در جامعه و افزایش سرعت توسعه فرهنگ کارآفرینی را فراهم نماید، این جشنواره، میعادگاهی برای گردهم آوردن کارآفرینان است که تجارب موفق خود را با جامعه درمیان بگذارند و مشعل و چراغ راهی برای نسل جوان ونوپا باشند.

علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به لینک پیوست در این جشنواره شرکن کنند.

مهلت ثبت‌نام: سه‌شنبه 5 مرداد 00

برگزاری چهاردهمین جشنواره ملی کارآفرینان برتر سال ۱۳۹۹

وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی چهاردهمین جشنواره ملی کارآفرینان برتر سال ۱۳۹۹ را برگزار می‌کند.

با توجه به اهمیت کارآفرینی، برنامه‌ریزی و سیاستگذاری در زمینه توسعه و ترویج آن از الزامات برنامه‌های مختلف توسعه اقتصادی کشور بوده و ماهیت فرادستگاهی و فرابخشی مقوله کارآفرینی توجه به آن را توسط تمامی دستگاهها ضروری می‌سازد.

در همین ارتباط، یکی از برنامه های مهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با توجه به رسالت و وظایف آن، انجام فعالیتهای بنیادی در خصوص توسعه و ترویج کارآفرینی می‌باشد. بدین منظور هرساله این وزارتخانه با هدف شناسایی کارآفرینان در سراسر کشور و انتخاب برترین کارآفرینان و معرفی آنان به عنوان الگوهای برتر به آحاد جامعه خصوصا جوانان، اقدام به برگزاری جشنواره کارآفرینان برتر می‌کند.

برگزاری این جشنواره می‌تواند زمینه‌های حضور کارآفرینان در جامعه و افزایش سرعت توسعه فرهنگ کارآفرینی را فراهم نماید، این جشنواره، میعادگاهی برای گردهم آوردن کارآفرینان است که تجارب موفق خود را با جامعه درمیان بگذارند و مشعل و چراغ راهی برای نسل جوان ونوپا باشند.

علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به لینک پیوست در این جشنواره شرکن کنند.

مهلت ثبت‌نام: سه‌شنبه 5 مرداد 00