تقویم آموزشی تابستان پارک علم و فناوری استان سمنان

تقویم آموزشی تابستان پارک علم و فناوری استان سمنان

پارک علم و فناوری استان سمنان باهدف ارتقای توان علمی و فنی شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور تقویم آموزشی تابستان ۱۴۰۰ را ارائه کرده است.