تسهیلات به کسب‌وکارهای کوچک آسیب‌دیده

تسهیلات به کسب‌وکارهای کوچک آسیب‌دیده بر اثر شیوع کرونا

صندوق نوآوری و شکوفایی باهدف حمایت و کمک به تداوم کسب‌وکار شرکت‌های کوچک (نیروی انسانی کمتر از ۵۰ نفر یا فروش کمتر از ۲۰ میلیارد ریال در سال ۹۸) آسیب‌دیده از شیوع ویروس کرونا، در مرحله اول تسهیلات با شرایط زیر را برای شرکت‌های دانش‌بنیان، شتاب‌دهنده‌ها و تأمین‌کنندگان فضاهای کار اشتراکی طراحی و اجرا می‌کند.

شرایط

شرایط بهره‌مندی شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان

  • نیروی انسانی کمتر از 50 نفر یا فروش کمتر از ۲۰ میلیارد ریال در سال ۹۸
  • دارای لیست بیمه و اظهارنامه مالیاتی / صورت‌های مالی
  • کاهش حداقل ۲۰ درصد در نسبت فروش اسفند به زمستان سال ۹۸ در مقایسه با همین نسبت در سال ۹۷
  • میزان تسهیلات تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان بر اساس هزینه‌ها، فروش، حقوق و دستمزد پرداختی شرکت تعیین می‌شود.

شرایط بهره‌مندی شتاب‌دهنده‌های دانش‌بنیان

  • مستقر در استان تهران ۵۰۰ میلیون تومان
  • مستقر در سایر استان‌ها متناسب با تعداد تیم‌های کاری سال ۹۸ و اسناد هزینه کرد بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان

 شرایط بهره‌مندی شتاب‌دهنده‌ها و تأمین‌کنندگان فضای کار اشتراکی (غیر دانش‌بنیان)

  • شتاب‌دهنده‌های غیر دانش‌بنیان متناسب با محل استقرار، تعداد تیم کاری، اسناد هزینه کرد بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان
  • تأمین‌کنندگان فضای اشتراکی متناسب با ابعاد و عملکرد بین ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان