دومین همایش بین‌المللی دانشگاه سبز

دومین همایش بین‌المللی دانشگاه سبز

به‌منظور ارتقاء فرهنگ عمومی جامعه و انتقال تجربیات و آخرین دستاوردهاي فنی در زمینه مدیریت سبز و کمک به حل برخی از معضلات موجود در این زمینه، دانشگاه اصفهان با هماهنگی وزارت علوم و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزي در صدد برگزاري دومین همایش بین‌المللی دانشگاه سبز است. این کنفرانس فرصتی مناسب براي تبادل نظرات و انتقال تجربیات در خصوص آخرین دستاوردهاي دانشگاه‌ها در داخل و خارج کشور، در حوزه مدیریت سبز در زمینه‌هاي مختلف علمی، اجرایی و فرهنگی یوده و از تمامی مدیران و کارشناسان مرتبط و علاقه‌مند در شرکت‌هاي دانش‌بنیان و واحدهاي فناور منتخب، برای حضور و شرکت در جلسات سخنرانی و کارگاه‌هاي آموزشی، و همچنین ارائه تجربیات فنی و مقالات علمی دعوت به‌عمل می‌آورد.

براي کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به سایت کنفرانس مراجعه فرمایید.

تلفن تماس: 09131063897 آقاي مهندس کارگر

زمان برگزاری: 10 و 11 اردیبهشت‌ماه سال 98

محل برگزاری: دانشگاه اصفهان