سیزدهمین کنفرانس ملی و هفتمین کنفرانس بین‌المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی

سیزدهمین کنفرانس ملی و هفتمین کنفرانس بین‌المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی به‌منظور تبادل آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی اساتید و محققان مراکز علمی داخل و خارج از کشور برگزار می‌شود، محورهای اصلی دوره عبارتند از:

  • علم و هنر پداگوژی در یادگیری الکترونیکی
  • یادگیری الکترونیکی در توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی
  • فناوری‌‌های نوین در یادگیری الکترونیکی
  • یادگیری الکترونیکی در همکاری‌های علمی بین‌المللی

محل برگزاری: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

تاریخ برگزاری: 1 و 2 اسفندماه 97، اطلاعات بیشتر در لینک رویداد