ایده بازار صنعت حمل و نقل ریلی

ایده بازار صنعت حمل و نقل ریلی

شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد با همکاری معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با توجه به ضرورت‌های فوری و حیاتی در حوزه صنعت حمل و نقل ریلی، ضمن شناسایی ظرفیت‌های نهفته در پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد دانشگاهی، طرح‌ها، محصولات و فناوری‌های دانش‌بنیان را در معرض خرید و فروش صنعت حمل و نقل ریلی، سرمایه‌گذاران، بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌برداران قرار دهد. هدف از برگزاری این برنامه، برقراری ییوند مناسب و مؤثر بین شرکت راه‌آهن ج.ا.ا با صاحبان طرح و فناوری، دانشگاه، صاحبان سرمایه و صاحبان صنعت و همچنین ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای تجاری‌سازی طرح‌های کاربردی در حوزه صنعت حمل و نقل ریلی است.
محورهای همایش
هوش تجاری
اینترنت اشیاء
خدمات الکترونیک
افزایش بهره‌وری و تخصیص منابع

شایان ذکر است ایده بازار دانشگاه صنعتی امیرکبیر به‌عنوان کارگزار رسمی شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در اجرای این برنامه در سال 98 معرفی می‌شود.

مهلت ارسال ایده/فناوری: روز 15 مردادماه 98
زمان برگزاری: مهرماه 98
شماره تماس: 66175937-021 دبیرخانه
نمابر: 89772751-021