دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد

دومین کنفرانس بین‌المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد

انجمن تعالی کسب و کار ایران در نظر دارد «دومین کنفرانس بین‌المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد» را برگزار کند. امید است که این رویداد علمی، امکان تبادل آخرین دستاوردهای مرتبط را به‌منظور بررسی عمیق تحول‌های پیش‌رو فراهم آورده و با بهره‌گیری از نتیجه‌های آن، برنامه‌ریزی لازم و کافی برای تکامل و توسعه علمی کشور، انجام پذیرد.
هدف‌ها
ايجاد زمينه مناسب براي تعامل
ارایه موضوعات جدید و استاندارد نوین
تبادل نظر و انتقال تجربه‌ها و ارایه دستاوردهای محقق‌ها و پژوهشگرهای این حوزه
گسترش و توسعه فضای تعامل بین سطح‌های مختلف راهبردی و عملیاتی
فراهم کردن زمینه انجام تحقیقات و پژوهش های علمی و کاربردی در این حوزه
معرفی و بازتاب نتایج تحقیق‌ها، پژوهش‌ها، تجربه‌ها و نوآوری‌های علمی دانشگاه‌ها

پست الکترونیکی: info{at}ibaeconf{dot}com
زمان برگزاری: مورخ 24 بهمن‌ماه 1398
مهلت ارسال مقالات: مورخ 5 آذرماه 98
شماره تماس: 65275868-021